Góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định quản lý thực phẩm chức năng

17/04/2017 05:25

Ngày 14/04/2017, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) đã có công văn số 863/CV-VAFF gửi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhằm phúc đáp công văn số 1304/ATTP-PC gửi ngày 04/04/2017 về việc góp ý hồ sơ đề nghị xậy dựng nghị định quản lý thực phẩm chức năng.

Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam đã gửi bốn văn bản góp ý cho bốn văn bản:

1. Tờ trình đề nghị xây dựng quản lý thực phẩm chức năng

2. Báo cáo đánh giá phát động của các chính sách trong đề nghị dự thảo nghị định

3. Báo cáo tổng kết về thi hành pháp luật

4. Báo cáo đề cương nghị định quản lý thực phẩm chức năng.

Đây là những ý kiến đóng góp của Ban chấp hành Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân là hội viên Hiệp hội nhằm xây dựng một nghị định quản lý thực phẩm chức năng khoa học, phù hợp, nhằm thúc đẩy ngành thực phẩm chức năng Việt Nam phát triển và kiểm soát được các nguy cơ.

Gửi kèm với các văn bản góp ý này, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam cũng gửi các nhận xét, đánh giá về Luật An toàn thực phẩm, Thông tư 43 về quản lý thực phẩm chức năng.

Trong bản báo cáo gửi Quốc hội ngày 06/03/2017 về quản lý thực phẩm chức năng ở Việt Nam - Thách thức và Giải pháp, PGS.TS Trần Đáng - Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam cũng đã nêu rõ vấn đề này.

/Home/Pictures/blog/Cong van gop y ho so de nghi xay dung nghi dinh.pdf

/Home/Pictures/blog/Noi dung gop y ho so de nghi xay dung nghi dinh.pdf 

Các tin khác