VAFF phối hợp với Cục ATTP đào tạo, tư vấn chuẩn GMP cho doanh nghiệp 2019

09/01/2019 12:00

Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) và Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa thống nhất ký kết Chương trình phối hợp về “Đào tạo, tư vấn và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe giai đoạn 2019 – 2024”.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp để đẩy nhanh tiến độ áp dụng thực hành sản xuất tốt (GMP) theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ : “Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2019, các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải áp dụng thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế”.

Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng GMP để nâng cao chất lượng, an toàn, hiệu quả của sản phẩm, tăng tính cạnh tranh, giảm chi phí, tăng cơ hội kinh doanh và hội nhập, góp phần phát trển ngành TPCN trở thành một ngành kinh tế y tế lành mạnh, bền vững vì sức khỏe cộng đồng.

Sau khi ký kết chương trình phối hợp hành động, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) có trách nhiệm sẽ phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm cho các Hội viên và các thành viên trong Hiệp hội là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, TPCN.

VAFF sẽ đào tạo cho các cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp có nhu cầu áp dụng thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo thỏa thuận và tự nguyện giữa nhu cầu của doanh nghiệp và năng lực đáp ứng của VAFF. Bên cạnh đó, VAFF cũng tư vấn và hướng dẫn áp dụng thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho các doanh nghiệp theo các nội dung như: Quản lý chất lượng; Nhà xưởng và thiết bị; Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị và vệ sinh cá nhân; Hồ sơ tài liệu; Sản xuất sản phẩm; Kiểm soát chất lượng; Sản xuất và kiểm nghiệm theo hợp đồng; Cùng các nội dung liên quan khác như: thẩm định, nghiên cứu độ ổn định, bảng câu hỏi tự kiểm tra, mẫu quy trình sản xuất và hồ sơ lô sản phẩm….

VAFF cũng hướng dẫn, xây dựng dự thảo các tài liệu của Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Về phía Cục ATTP, Cục sẽ tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm nhiệm vụ đào tạo về GMP; Tổ chức tiếp nhận Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu cầu về GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Thành lập các Đoàn thẩm định và kiểm tra đánh giá thực tế tại cơ sở; Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu cầu về GMP - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Xem nội dung chi tiết Biên bản thỏa thuận và công văn của Hiệp hội theo hai đường link dưới đây. 

/Home/Pictures/blog/BBTT VAFF-VFA.pdf 

 /Home/Pictures/blog/CV VAFF-VFA.pdf

Các tin khác