Thủ tục gia nhập

14/11/2016 08:10

THỦ TỤC GIA NHẬP

HIỆP HỘI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VIỆT NAM

 

1. HỘI VIÊN TẬP THỂ (Hội viên pháp nhân):

1.1 Đối tượng: các đối tượng hoạt động liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến lĩnh vực Thực phẩm chức năng:

(1) Các doanh nghiệp, công ty, tổ chức, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, kể cả các đơn vị nuôi trồng dược liệu;

(2) Các tổ chức, đơn vị, cơ sở nghiên cứu;

(3) Các tổ chức, đơn vị, cơ sở đào tạo, giáo dục tuyên truyền;

(4) Các tổ chức, đơn vị quản lý; 

1.2 Điều kiện:

(1) Thừa nhận Điều lệ của Hiệp hội và tự nguyện tham gia;

(2) Có tư cách pháp nhân;

(3) Đóng hội phí theo quy định:

- Đối với các Doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cơ sở nhỏ:

+ Hội phí mỗi năm: 3.600.000 VNĐ

+ Phí gia nhập lần đầu: 1.000.000 VNĐ

- Đối với các Doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cơ sở vừa:

+ Hội phí mỗi năm: 4.000.000 VNĐ

+ Phí gia nhập lần đầu: 1.000.000 VNĐ

- Đối với Doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cơ sở lớn:

+ Hội phí mỗi năm: 5.000.000 VNĐ

+ Phí gia nhập lần đầu: 1.000.000 VNĐ

 1.3 Thủ tục:

(1) Quán triệt Điều lệ Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam

(2) Làm đơn xin gia nhập Hiệp hội (theo mẫu M1) gửi về Văn phòng Hiệp hội:

Địa chỉ: Tầng 14, Cung Trí thức thành phố, số 80 đường Trần Thái Tông (nay là số 1 đường Tôn Thất Thuyết), phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

 Hoặc gửi đơn theo email: vadsofffice@gmail.com

Hoặc theo số fax: 043 7958 157

(3) Nộp lệ phí 1 năm và lệ phí gia nhập lần đầu vào tài khoản của Hiệp hội:

Số tài khoản: 108 209 544 24 011 - Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

(4) Thường vụ Hiệp hội họp xét duyệt và ra Quyết định kết nạp;

(5) Cấp chứng nhận là Hội viên chính thức của Hiệp hội (Giấy chứng nhận kích thước 25x34 cm, in màu, song ngữ Anh - Việt);

2. HỘI VIÊN CÁ NHÂN:

2.1 Đối tượng: Tất cả mọi cá nhân hoạt động liên quan đến Thực phẩn chức năng:

(1) Cá nhân sản xuất, kinh doanh;

(2) Cá nhân nghiên cứu;

(3) Cá nhân đào tạo, tuyên truyền giáo dục;

(4) Cá nhân quản lý:

2.2 Điều kiện:

(1) Tán thành Điều lệ Hiệp hội Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam và tự nguyện tham gia;

(2) Được đào tạo 01 khóa về Đại cương Thực phẩm chức năng;

(3) Đóng hội phí theo quy định:

- Hội phí mỗi năm: 450.000 VNĐ

- Lệ phí gia nhập lần đầu: 150.000 VNĐ

2.3 Thủ tục:

(1) Tham dự khóa đào tạo về Đại cương Thực phẩm chức năng do Hiệp hội tổ chức;

(2) Làm đơn (theo mẫu M2) và 02 ảnh 2x3 cm gửi về Văn phòng Hiệp hội;

Địa chỉ: Tầng 14, Cung Trí thức thành phố, số 80 đường Trần Thái Tông (nay là số 1 đường Tôn Thất Thuyết), phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

 Hoặc gửi đơn theo email: vadsofffice@gmail.com

Hoặc theo số fax: 043 7958 157

(3)  Nộp hội phí vào tài khoản của Hiệp hội:

 Số tài khoản: 108 209 544 24 011 - Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

(4) Thường vụ Hiệp hội họp xét duyệt và ra Quyết định kết nạp;

 (5) In thẻ và cấp thẻ Hội viên (thẻ kim loại, in màu, cỡ 6x9 cm);

 

 

Các tin khác
Đơn xin gia nhập Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam

Đơn xin gia nhập Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam

14/11/2016 10:15