Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam và định hướng phát triển năm 2017

23/02/2017 02:22

Chuẩn bị bước sang năm 2017, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) đã đưa ra một số hướng phát triển mới, trong đó tập trung vào 2 hướng phát triển là tăng cường phổ biến kiến thức về thực phẩm chức năng và phổ biến tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt sản xuất, nuôi trồng... cho các đơn vị.

 

Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam đưa ra hướng phát triển cho năm 2017 

Tăng cường truyền thông, phổ biến kiến thức về TPCN

Giữ mục tiêu “Hiểu đúng, làm đúng, dùng đúng”, Hiệp hội tiếp tục quan tâm phát triển nội dung và hình thức truyền thông để tăng hiệu quả truyền thông (với các doanh nghiệp phân phối sản phẩm, cơ quan báo chí và đặc biệt là với người tiêu dùng). Hiệp hội TPCN mong muốn qua đó số người sử dụng thực phẩm chức năng ngày càng tăng để bảo vệ sức khỏe và phòng chống bệnh tật cho cộng đồng.

Theo đó, hoạt động của Tạp chí Thực phẩm chức năng và Tạp chí điện tử Thực phẩm chức năng sẽ được đẩy mạnh, tiếp tục tập trung vào công tác truyền thông, phổ biến kiến thức về TPCN.

Giúp đỡ, hướng dẫn các đơn vị sản xuất TPCN áp dụng các tiêu chuẩn

“Thực hành sản xuất tốt thực phẩm thực phẩm chức năng” (GMP) là chứng nhận các đơn vị sản xuất TPCN nên áp dụng nhằm tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh mạnh trên thị trường, từng bức đưa TPCN xuất khẩu tới các nước trên thế giới.

 

GMP là tiêu chuẩn vàng để đánh giá chất lượng các đơn vị sản xuất TPCN 

Để phục vụ cho việc phổ biến tiêu chuẩn GMP, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam cũng sẽ khuyến khích, hướng dẫn cácđơn vị từ trồng dược thảo, nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng để nâng cao tính cạnh tranh khi Việt Nam tham gia cộng đồng ASEAN và trở thành thành viên đầy đủ của TPP.

Tiêu chuẩn GMP vẫn còn khá mới mẻ với nhiều doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng, chính vì vậy trong năm 2017, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam sẽ tăng cường hướng dẫn các đơn vị sản xuất cách thực hành sản xuất tốt, đảm bảo tiêu chuẩn trong sản xuất sản phẩm có chất lượng tốt, mang tính cạnh tranh cao. 

Để phục vụ cho việc phổ biến tiêu chuẩn GMP, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam cũng sẽ khuyến khích, hướng dẫn cácđơn vị từ trồng dược thảo, nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng để nâng cao tính cạnh tranh khi Việt Nam tham gia cộng đồng ASEAN và trở thành thành viên đầy đủ của TPP.

Nguồn nguyên liệu sạch, an toàn sẽ là tiền đề để sản xuất ra các sản phẩm thực phẩm chức năng thuần Việt, đảm bảo tính chất lượng, tính an toàn, tính hiệu quả cho sản phẩm theo tiêu chuẩn GMP.

 

 

Các tin khác