Góp ý dự thảo sách Thuật ngữ ATTP

03/04/2018 12:00

Mới đây, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam đã gửi Công văn số 730/CV-VAFF về việc góp ý dự thảo cuốn sách Thuật ngữ An toàn thực phẩm do Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm chủ trì và biên soạn.

Trong công văn, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, PGS.TS Trần Đáng - thành viên Ban biên soạn cuốn sách đã có đề nghị các thành viên Ban biên tập đóng góp ý kiến về các phần nội dung trong cuốn sách. Bao gồm:

1) Thuật ngữ cần bổ sung.
2) Thuật ngữ bỏ.
3) Thuât ngữ cần sửa đổi.
Công văn cũng yêu cầu mọi góp ý sửa đổi cần hoàn thành trước ngày 22/4/2018 và gửi kết quả góp ý về văn phòng Hiệp hội TPCN Việt Nam.

Tải nội dung văn bản theo 2 đường link dưới đây: 

/Home/Pictures/blog/Bia2018.pdf

/Home/Pictures/blog/Thuatngu2018.pdf 

Các tin khác