Hội thảo Thực phẩm Chức năng do Bộ Y tế tổ chức

06/02/2017 03:32

Tháng 11 năm 2013 vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo " Thực phẩm chức năng: Vai trò trong dự phòng, thực trạng quản lý và định hướng trong thời gian tới". Hội thảo do Bộ Y Tế, Cục An toàn Thực phẩm, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Chi tiết Nội dung Hội thảo Thực phẩm Chức năng: Vai trò trong dự phòng, thực trạng quản lý và định hướng trong thời gian tới  

Các tin khác