Hỗ trợ Doanh nghiệp triển khai áp dụng GMP ASEAN - TPCN

19/01/2017 03:13

         Hiện nay, việc triển khai áp dụng GMP vào sản xuất Thực phẩm chức năng (TPCN) đang trở thành một xu hướng mang tính tất yếu đối với sự phát triển của nhiều Doanh nghiệp tại nhiều Quốc gia. Trong khối ASEAN, lộ trình áp dụng cũng đang được tiến hành xây dựng rất khẩn trương và nghiêm túc. Để kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên trong tiến trình hội nhập Khu vực và Quốc tế, ngày 07/10/2009, Hiệp hội Thực phẩm chức năng VN đã ban hành Tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất Thực phẩm chức năng” (GMP TPCN) theo Quyết định số 133/QĐ – TPCN.

           Ngày 20/4/2010, theo công văn số 190/TPCN, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng - VAFF đã khuyến khích các Doanh nghiệp thành viên nghiên cứu, xem xét và triển khai sản xuất theo tiêu chuẩn GMP TPCN. Đến nay, lộ trình hòa hợp ASEAN đã họp lần thứ 20, thống nhất đến năm 2015 các nước khu vực phải ký văn bản thỏa thuận nhất trí triển khai các tiêu chí hòa hợp trong đó có yêu cầu áp dụng tiêu chuẩn GMP TPCN. Các doanh nghiệp muốn xuất khẩu hàng vào các nước khu vực ASEAN sẽ thuận lợi hơn khi đạt GMP TPCN. Vì vậy, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng gửi thông báo và khuyến khích các Doanh nghiệp triển khai áp dụng GMP TPCN.

       Hiệp hội giao cho Viện Thực phẩm chức năng phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức triển khai đánh giá GMP TPCN. Các Doanh nghiệp cần giải quyết các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai GMP TPCN, đề nghị liên hệ với Viện Thực Phẩm chức năng để có giải pháp hỗ trợ.

        Nhận các thông tin cập nhật mới nhất liên quan đến ngành TPCN trong nước và ngoài nước theo bản tin tháng của VAFF. Để đăng kí nhận Bản tin, quý Hội viên vui lòng điền các thông tin tải bản đăng ký và gửi đến địa chỉ email: info@vaff.org.vn (chỉ sử dụng địa chỉ email liên lạc chính thức với Quý Công ty/ Hội viên).

Các tin khác