Cập nhật các Hội nghị Quốc tế về Thực Phẩm Chức Năng

25/01/2017 09:00

Từ năm 2004 cho đến hết năm 2014 đã có 17 Hội nghị Quốc tế tổ chức bởi Functional Foods Center Hoa Kỳ (International Conference of FFC), một trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về Thực phẩm chức năng (TPCN) tọa lạc tại Dallas, Texas - USA (http://functionalfoodscenter.net) . Chủ đề các Hội nghị Quốc tế trong năm 2014 sẽ tập trung vào chủ đề Thực phẩm chức năng và các bệnh mạn tính.

 


 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác