Hòa hợp các thuật ngữ về thành phần bổ sung khu vực ASEAN

06/02/2017 01:44

Thông báo của Dra Lucky Slamet, người đứng đầu cơ quan Thực phẩm và Thuốc Indonesia (BPOM), là Indonesia sẽ thực hiện quản lý Thực phẩm Chức năng (TPCN) tách biệt với thực phẩm và dược phẩm. Điều này đồng nghĩa với việc Indonesia sẽ có những bước tiến gần hơn việc thực hiện các quy định pháp lý về Thực phẩm Chức năng của ASEAN một khi được thống nhất. Thông tin này được tường thuật bởi Liên minh các Hiệp hội TPCN khu vực ASEAN (AASHA). Thông báo đã được Bà Slamet đưa ra tại cuộc họp tháng trước tổ chức bởi Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI) – Hiệp hội TPCN Indonesia, Hiệp hội về TPCN duy nhất tại Indonesia và là thành viên của AAHSA.
“Hành lang pháp lý TMHS giúp định nghĩa Thực phẩm Chức năng và quản lý một cách hiệu quả ngành kinh tế này” chủ tịch AAHSA, Daniel Quek đã nói, “Indonesia là thị trường lớn nhất với trên 200 triệu dân và có tỷ lệ tăng trưởng thương mại cao nhất khu vực ASEAN. Bằng quy định này,Indonesia sẽ dễ dàng hơn trong việc triển khai các quy định về hòa hợp tiêu chuẩn trong khu vựcASEAN cho ngành này, dự kiến thực hiện trước 2015”.
Patrich Kalona của APSKI nói thêm: “ Hiện tại, ở Indonesia áp dụng cả luật thực phẩm và luật Dược, vì vậy không phải lúc nào cũng rõ ràng cho việc xác định TPCN thuộc đối tượng quản lý nào. Một hạng mục riêng biệt cho TPCN sẽ tạo ra cho các sản phẩm này một khuôn khổ pháp lý được xác định rõ ràng với những thuật ngữ tương tựtrong khu vực ASEAN.”
Các nước thành viên ASEAN như Brunei, Malaysia và Singapore đã có các quy định riêng về quản lý Thực phẩm Chức năng.
Các tin khác