CODEX: Bản câu hỏi về một số phụ gia thực phẩm

06/02/2017 02:11

Ban thư ký Codex đang tìm kiếm các thông tin liên quan đến việc sử dụng trong thương mại 16 phụ gia thực phẩm đang thiếu các chỉ tiêu cần thiết để bổ sung vào danh mục các phụ gia trong bản tiêu chuẩn chung đối với phụ gia thực phẩm (GSFA). Nếu các chỉ tiêu này và thông tin liên quan không được đáp ứng, các phụ gia này sẽ bị loại ra khỏi danh mục tại kỳ họp sắp tới của Ủy ban Codex về Phụ gia Thực phẩm.
Theo như thỏa thuận trong cuộc họp thường niên tại Jarkarta, Indonesia, IADSA đã gửi cho các thành viên của mình một bản câu hỏi cho phép IADSA có thể xác lập rằng các phụ gia này có hiện đang được sử dụng trong Thực phẩm Chức năng hay không.
IADSA yêu cầu các thông tin này cần được gửi lại trước ngày 31.08.2013. Để biết thêm thông tin chi tiết và bản câu hỏi, vui lòng gửi mail về địa chỉ: info@vaff.org.vn

Các tin khác