VAFF thành lập 7 tiểu ban chuyên môn

22/06/2018 12:00

Mới đây, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) đã ra quyết định thành lập 7 tiểu ban chuyên môn.

Theo đó, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) - PGS.TS Trần Đáng đã ký Quyết định số 739/QĐ-VAFF ngày 24/5/2018 về việc thành lập 7 tiểu ban chuyên môn, bao gồm:

1. Tiểu ban Sản xuất với Trưởng tiểu ban là Dược sỹ Hoàng Minh Châu

2. Tiểu ban Kinh doanh với Trưởng tiểu ban là Dược sỹ Nguyễn Văn Luận

3. Tiểu ban Khoa học Công nghệ với Trưởng tiểu ban là GS.TS Thiếu tướng Lê Bách Quang

4. Tiểu ban Tiêu chuẩn - Kiểm nghiệm với Trưởng tiểu ban là PGS.TS Lê Thị Hảo

5. Tiểu ban Hợp tác quốc tế với Trưởng tiểu ban là PGS.TS Vũ Nam

6. Tiểu ban Giáo dục - Truyền thông với Trưởng tiểu ban là GS.TS Nguyễn Lân Dũng

7. Tiểu ban Tổ chức và Chín sách pháp luật với Trưởng tiểu ban là PGS.TS Nguyễn Văn Chiến

Cả 7 tiểu ban có chung nhiệm vụ: 

1. Vận động và phát triển hội viên

2. Đóng góp xây dựng hoạt động và phát triển hiệp hội

3. Đề xuất nghiên cứu những vấn đề cần áp dụng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ngành

4. Nghiên cứu và đóng góp ý kiến cho những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ của ngành TPCN Việt Nam.

Nghiên cứu thêm về nhiệm vụ của các tiểu ban tại đây:  

/Home/Pictures/blog/img-621132553.pdf 

 

Các tin khác
Xuất khẩu TPCN sang Trung Quốc: Doanh nghiệp cần đăng ký trước 15/11 với Hiệp hội TPCN Việt Nam

Xuất khẩu TPCN sang Trung Quốc: Doanh nghiệp cần đăng ký trước 15/11 với Hiệp hội TPCN Việt Nam

04/11/2021 11:17