Chương trình đi khảo sát thị trường tại Chi-lê, Braxin và Hoa Kỳ

06/02/2017 03:11

Chương trình đi khảo sát thị trường tại Chi-lê, Braxin và Hoa Kỳ

Trong khuân khổ hoạt động Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Mỹ La tinh năm 2014, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ phối hợp với các Phòng thương mại, Đại sứ quán và các tổ chức xúc tiến liên quan tổ chức đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường 3 nước: Chi-lê, Braxin và Hoa Kỳ. Trong khuân khổ hoạt động Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Mỹ La tinh năm 2014, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ phối hợp với các Phòng thương mại, Đại sứ quán và các tổ chức xúc tiến liên quan tổ chức đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường 3 nước: Chi-lê, Braxin và Hoa Kỳ. Mục tiêu của đoàn là khảo sát thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu. Thời gian dự kiến từ 4-14/5/2014.
Chi tiết Công văn từ VCCI
Chi tiết Chương trình đi khảo sát thị trường 3 nước: Chi-lê, Braxin và Hoa Kỳ
Phiếu đăng ký
Các tin khác