Giải thưởng lãnh đạo toàn cầu của IADSA

06/02/2017 02:03

Hai giải thưởng “Lãnh đạo Toàn cầu” của IADSA đã được trao cho những cá nhân đóng vai trò chủ đạo trong việc định hình các quy định pháp lý đáp ứng đồng thời các yêu cầu của người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp. Giải thưởng đầu tiên (được trao lần đầu tiên bởi IADSA) được trao cho Chủ tịch ủy ban khoa học về Y học Cổ truyền và TPCN ASEAN (ATSC)– bà Zubaidah Mahmud, cho các nỗ lực tạo nên một mô hình các quy định pháp lý về TPCN trong khu vực được xem là toàn diện nhất trên thế giới. Giải thưởng thứ hai được trao cho một nhà khoa học nổi tiếng thế giới - tiến sỹ John Hathcock – với những đóng góp đặc biệt của ông về khoa học đã trở thành nền tảng cho những quy định pháp lý về quản lý TPCN.

Ảnh: Bà Zubaidah Mahmud (bên phải)

 

Ảnh: Tiến sĩ John Hathcock 

 

 

Liên quan đến việc ra đời của các giải thưởng đó trong cuộc họp thường niên gần đây của IADSA tại Jakarta, Indonesia, Chủ tịch của IADSA – ông Pete Zambetti đã nói, "IADSA thật may mắn khi được làm việc trên phạm vi toàn cầu với nhiều cơ quan quản lý và khoa học đã giúp tạo ra những quy định có căn cứ khoa học. Với những giải thưởng này, chúng tôi muốn giành sự công nhận chính thức cho hai con người đặc biệt với những thành tựu đã đạt được và còn tiếp tục đạt được”.
Bà Mahmud, từ Brunei, là Chủ tịch của Ủy ban Khoa học về Y học Cổ truyền và TPCN ASEAN (ATSC) kể từ khi thành lập (năm 2007). Tiến sĩ Hathcock đã làm việc với Hội đồng Dinh dưỡng có trách nhiệm(CRN) củaHoa Kỳ trong hơn 20 năm và luôn là tiếng nói khoa học hàng đầu trên thế giới làm cơ sở cho các quy định pháp lý liên quan đến việc sử dụng TPCN. Ông cũng là tác giả của nhiều ấn phẩm đã giúp các cơ quan quản lý định hình được cách tiếp cận TPCN, đồng thời cũng là thành viên sáng lập của Hội đồng Khoa học IADSA. 

 

Các tin khác